Activitats Socials

Volem fomentar activitats dirigides a les famílies que potenciin per una banda la relació a dins del sí familiar i permetin compartir entre pares i fills activitats comunes, estimulant la relació i el vincle, però també per una altra banda que potenciin també la relació entre famílies.

Creiem que fomentar persones de diferents àmbits i cultures es trobin i s’ho passin bé juntes és positiu, tant pels grans, però sobretot pels petits, ja que així van creixent i veuen que aquestes persones són iguals les unes a les altres.

Algunes de les activitats que l’ampa volen dur a terme son:

- Festa solidària, per recollir diners pels llibres dels nostres fills.
- Festa de final de curs,  on les famílies tenen un paper protagonista.
- Sortides i excursions: bicicletada, passar una nit fora, festa escuma...
- Participació en festes del poble:  Carnestoltes, els Tonis...