Projectes
Un dels objectius de l’ampa és donar suport a projectes i millores escolars. Cada any es destinen una sèrie de projectes per que els nostres infants gaudeixin d’un Centre Escolar millor.


- Xerrades a les famílies: