Casals Infantils
Proporcionar tot un seguit d’activitats lúdiques i esbarjo en dates fora del calendari escolar, amb un doble objectiu:  que els pares i mares puguin conciliar millor la vida laboral i familiar i que els infants s’ho passin bé.

Hi ha diferents tipus de casals:

- Casal d’estiu (juliol-agost)
- Casal Setmana Santa
- Casal de Nadal
- Casalets d'un dia ( pels dies de lliure disposició dels professors, ponts... )