Qui som?

L’AMPA és una de les formes que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins del Centre Escolar. És una entitat, sense afany de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.
Això vol dir que tots els pares i mares que formen part de la junta i tots aquells que hi colaboren ho fan de manera desinteressada.
La participació dels pares i mares de l’escola Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga s’organitza a través de l´AMPA, espai des del qual s’intentarà col·laborar amb el Consell Escolar, de manera que el projecte educatiu del centre sigui el màxim de profitós per als nostres fills i filles…
Assolir una educació de qualitat serà l’objectiu fonamental de l’AMPA en el present i en el futur. La manera en que aquesta participació la volem dur a terme és  per una banda la canalització de propostes dels pares i mares vers el Consell Escolar.
L´AMPA de l'escola Jacint Verdaguer  té també com a missió gestionar, finançar, mobilitzar i promoure una sèrie de serveis i d’activitats en benefici dels infants de l’escola i les seves famílies com:
- Atenció matinal de 8 a 9h
- Activitats extraescolars: manualitats, iniciació a la música, teatre, funky, multi esports, tennis i anglès
- Diferents casals infantils ( tots els dies festius, intentarem fer casals i casalets, menys per les festes locals del poble ) per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar
- Organització d’activitats socials: carnestoltes, sortides, participació en festes locals…
- Suport a la formació: activitats per pares i també per als alumnes
- Millora d’equipaments escolars
- Donar suport a les propostes de l´equip directiu
I per dur a terme totes aquestes iniciatives i d’altres que aniran sorgint al llarg del curs necessitem la vostra col·laboració i suport .